Một vật dao động điều hòa với tần số góc bằng 5rad/s .lúc t=0 ,vật đi qua vị trí có li độ x=-2 cm và có vận tốc 10cm/s hướng về phía vị trí biên gần n

Question

Một vật dao động điều hòa với tần số góc bằng 5rad/s .lúc t=0 ,vật đi qua vị trí có li độ x=-2 cm và có vận tốc 10cm/s hướng về phía vị trí biên gần nhất.viết phương trình dao động của vật

in progress 0
Raelynn 3 ngày 2021-12-07T19:30:33+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:31:33+00:00

  Một vật dao động điêu hòa vs tần số góc 5rad/s. Lúc t=0 ,vật đi qua vị trí có li độ x=—2cm và có vận tốc 10 cm/s hướng về phía vị trí biên gần nhất.phương trình dao động của vật là :

  Ax=2căn2cos(5t+ pi/4 )

  B.x=2cos (5t— pi/4 )

  C.x=căn2cos(5t+ 5pi/4 )

  D.2căn2cos(5t+ 3pi/4 )

  Đáp án là câu D.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )