Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu là 20m/s .bỏ qua sức cản không khí không đáng kể. Lấy g = 10m/s2. Hãy tính: a. Độ cao cực đại mà

Question

Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu là 20m/s .bỏ qua sức cản không khí không đáng kể. Lấy g = 10m/s2. Hãy tính:
a. Độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất.
c. ở độ cao nào thế năng bẳng động năng

in progress 0
Adalyn 3 tháng 2021-09-17T06:58:25+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T06:59:53+00:00

  Đáp án:

   a. 20m

  b. 10m

  Giải thích các bước giải:

  a. Độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất

  $\begin{array}{l}
  mg{h_{max}} = \frac{1}{2}mv_0^2\\
   \Rightarrow 10.{h_{max}} = \frac{1}{2}{.20^2}\\
   \Rightarrow {h_{max}} = 20m
  \end{array}$

  b. Ở độ cao thế năng bẳng động năng

  $\begin{array}{l}
  {{\rm{W}}_t} = {{\rm{W}}_d}\\
  {{\rm{W}}_t} + {{\rm{W}}_d} = {\rm{W}}\\
   \Rightarrow {{\rm{W}}_t} = \frac{{\rm{W}}}{2}\\
   \Rightarrow mgh = \frac{{mg{h_{max}}}}{2}\\
   \Rightarrow h = \frac{{{h_{max}}}}{2} = 10m
  \end{array}$

  0
  2021-09-17T07:00:18+00:00

  Cơ năng vật ở vị trí ném:

  $W_A=Wđ_A+Wt_A=\frac{1}{2}mv_A^2+0$

  $\Rightarrow W_A=\frac{1}{2}.20^2.m=200m(J)$

  a. Độ cao cực đại:

  $W_A=W_B=Wt_B=mgh_B$

  $\Leftrightarrow200=10.h_B$

  $\Rightarrow h_B=20(m)$

  c. Độ cao Wt=Wđ

  $W_A=W_C=2Wt_C=2mgh_C$

  $\Leftrightarrow 200=2.10.h_C$

  $\Rightarrow h_C=10(m)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )