Một viên đạn có khối lượng 600g bay thẳng đứng lên cao với vận tốc 40m/s thì nổ thành 2 mảnh. MẢNH 1 CÓ KHỐI LƯỢNG gấp đôi mảnh 2 và bay theo phương n

Question

Một viên đạn có khối lượng 600g bay thẳng đứng lên cao với vận tốc 40m/s thì nổ thành 2 mảnh. MẢNH 1 CÓ KHỐI LƯỢNG gấp đôi mảnh 2 và bay theo phương ngang với vậnn tốc 60m/s . HỎI mảnh 2 bay theo phương nào ? VỚI vận tốc là bao nhiêu ?

in progress 0
Harper 1 năm 2021-09-18T13:28:54+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T13:30:35+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  {v_2} = 120\sqrt 2 m/s\\
  \alpha  = 45^\circ 
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  Động lượng ban đầu của hệ là:

  p=mv=0,6.40=24kgm/s

  Động lượng của mảnh 1 là:

  \({p_1} = {m_1}{v_1} = 0,4.60 = 24kgm/s\)

  Vì viên đạn và mảnh 1 bay vuông góc nhau nên:

  \({p_2} = \sqrt {{p^2} + p_1^2}  = \sqrt {{{24}^2} + {{24}^2}}  = 24\sqrt 2 kgm/s\)

  Vận tốc của mảnh 2 là:

  \(\begin{array}{l}
  {v_2} = \frac{{{p_2}}}{{{m_2}}} = \frac{{24\sqrt 2 }}{{0,2}} = 120\sqrt 2 m/s\\
  \tan \alpha  = \frac{p}{{{p_1}}} = \frac{{24}}{{24}} = 1 \Rightarrow \alpha  = 45^\circ 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )