Một vườn điều hình chữ nhật có nửa chu vi150m. Chiều dài hơn chiều rộng 50m . Nếu mùa này cứ 100mvuoong thu 20 kg điều thì vườn đó sẽ thu bao nhiêu tấ

Question

Một vườn điều hình chữ nhật có nửa chu vi150m. Chiều dài hơn chiều rộng 50m . Nếu mùa này cứ 100mvuoong thu 20 kg điều thì vườn đó sẽ thu bao nhiêu tấn điều

in progress 0
Kinsley 4 tuần 2021-09-05T17:51:14+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T17:52:33+00:00

  Đáp án:

  50 tấn

  Giải thích các bước giải:

  chiều dài là (150+50)÷2=100(m)

  chiều rộng là 100-50=50

  S là 100 × 50 =50000(m²)

  Nếu mùa này cứ 100m vuông kg điều thì vườn đó sẽ thu đc số tấn diều là 50000÷100=50 tấn

  0
  2021-09-05T17:52:52+00:00

  Đáp án:

  Vườn đó thu hoạch được 1 tấn điều.

  Giải thích các bước giải:

  (Bài toán tổng – hiệu)

  Chiều dài hình chữ nhật đó là :

  (150 + 50) : 2 = 100 (m)

  Chiều rộng hình chữ nhật đó là :

  100 – 50 = 50 (m)

  Diện tích vườn điều đó là :

  100 x 50 = 5000 \((m^2)\)

  Vườn đó thu được số tấn điều là :

  \(5000 : 100 \times 20 = 1000(kg) = 1\) (tấn)

  Đáp số : 1 tấn.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )