x mũ 2 -2x+1 phần (X+1)(X-1) nhân x mũ 2 +2x+1 phần 2x mũ 2-2x cb giúp câu này vs ạ

Question

x mũ 2 -2x+1 phần (X+1)(X-1) nhân x mũ 2 +2x+1 phần 2x mũ 2-2x
cb giúp câu này vs ạ

in progress 0
Reese 1 năm 2021-09-13T12:24:17+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T12:25:29+00:00

  Đáp án:

  x²-2x+1/(x+1)(x-1).x²+2x+1/2x²-2x

  MTC:(x+1)(x-1).x²

  ⇔x²-2x+1/(x+1)(x-1).x²+(2x+1).x²/(2x²-2x).x²

  ⇔x²-2x+1+2x³+x²

  ⇔2x²-3x+2x³

  ⇔2x²(-3x+x)

  ⇔-6x³+x

  ⇔x-6x²

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-13T12:25:40+00:00

  Đáp án: $\frac{x^{2}-2x+1}{(x+1)(x-1)}$ . $\frac{x^{2}+2x+1}{2x^{2}-2x}$  { đkxđ x khác;±1; 0 }

  ⇔$\frac{(x-1)^{2}}{(x+1)(x-1)}$ .$\frac{(x+1)^{2}}{2x(x-1)}$ 

  ⇔$\frac{x+1}{2x}$ 

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )