Mục đích của chọn phối khác giống là? A. Đời con có đặc điểm giống bố mẹ B. Tạo ra giống mới có đặc điểm khác với giống bố mẹ C. Tạo ra giống mới có đ

Question

Mục đích của chọn phối khác giống là?
A. Đời con có đặc điểm giống bố mẹ
B. Tạo ra giống mới có đặc điểm khác với giống bố mẹ
C. Tạo ra giống mới có đặc điểm giống bố mẹ
D. Nhân lên một giống đã có
Thức ăn của vật nuôi có nguồn gốc Động vật:
A. Bột ngô, cám gạo
B. Bột cá, bột đậu tương
C. Bột tôm, bột cá
D. Premic vitamin

in progress 0
aihong 3 tuần 2021-08-20T05:13:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T05:15:15+00:00

  C

  D

  0
  2021-08-20T05:15:35+00:00

  Mục đích của chọn phối giống khác là : 

  C: tạo ra giống mới có đặc điểm giống vs bố mẹ 

  Thức ăn của vật nuôi có nguồn gốc từ động vật: 

  Bột cá , bột đậu tương 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )