mục đích học tập đúng đắn của học sinh hiện nay là gì?

Question

mục đích học tập đúng đắn của học sinh hiện nay là gì?

in progress 0
Melanie 1 tháng 2021-09-07T09:07:32+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-07T09:08:43+00:00

    – Mục đích học tập đúng đắn là muốn bản thân có nhiều tri thức, được học hỏi, mai này cống hiến, xây dựng tổ quốc.

     – Ví dụ: tấm gương của giáo sư Ngô Bảo Châu – cả đời học tập, nghiên cứu và tìm tòi để phát triển đất nước, mang tự hào về cho quê hương.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )