Mục tiêu của tổ chức ASEAN khi thành lập là A: đẩy mạnh hợp tác ,giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước XHCN. B: giữ gìn hòa bình, an ninh các nước thàn

Question

Mục tiêu của tổ chức ASEAN khi thành lập là

A:
đẩy mạnh hợp tác ,giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước XHCN.
B:
giữ gìn hòa bình, an ninh các nước thành viên, củng cố sự hợp tác chính trị, quân sự, giúp đỡ giữa các nước XHCN.
C:
liên minh với nhau để mở rộng thế lực.
D:
hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

in progress 0
Isabelle 1 tháng 2021-10-28T12:32:06+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T12:33:07+00:00

  Mục tiêu của tổ chức ASEAN khi thành lập là

  A: đẩy mạnh hợp tác ,giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước XHCN.

  B: giữ gìn hòa bình, an ninh các nước thành viên, củng cố sự hợp tác chính trị, quân sự, giúp đỡ giữa các nước XHCN.

  C: liên minh với nhau để mở rộng thế lực.

  D: hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

  vote 5*, cảm ơn và cho mình câu trả lời hay nhất nhaaaaa

  0
  2021-10-28T12:33:42+00:00

  D: hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )