mục tiêu, nguyên tắc, hoàn cảnh, cơ hội của việt nam gia nhập asean

Question

mục tiêu, nguyên tắc, hoàn cảnh, cơ hội của việt nam gia nhập asean

in progress 0
Rose 19 phút 2021-09-09T14:37:09+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:38:20+00:00

  Mục tiêu phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nổ lực hợp tác chung trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực

  Nguyên tắc tôn trongj chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

  Hoàn cảnh sau khi giành được độc lập, đứng trước những nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước

  Cơ hội cùng nhau phát triển, hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc

  CHO MIK XIN CTLHN NHA

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )