Muốn biết chính xác hạt đỗ đen là hạt mấy lá mầm em sẽ làm như thế nào ? Nêu cách làm

Question

Muốn biết chính xác hạt đỗ đen là hạt mấy lá mầm em sẽ làm như thế nào ? Nêu cách làm

in progress 0
Parker 2 năm 2021-07-20T14:10:05+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T14:11:16+00:00

  Đáp án:

   cây đỗ đen là cây hai lá mầm

  Giải thích các bước giải: 

   khi tách hạt của các hạt ta nhìn thấy trong phôi có các lá mầm dựa vào số các lá mầm để biết chúng là loại gì

                  XIN HAY NHẤT !!!

         CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!

  0
  2021-07-20T14:11:30+00:00

  Cách 1 :

  `+` Bước 1 : Đợi các hạt nảy mầm.

  `+` Bước 2 : Xem . Nếu hạt nảy hai lá mầm là cây hai lá mầm. Một lá mầm thì cây 1 lá mầm.

  Cách 2 : 

  `+` Bước 1 : Tách đôi hạt.

  `+` Bước 2 : Ta xem trong phôi của chúng bao nhiêu lá mầm thì nó là cây bấy nhiêu lá mầm

  `->` Từ đó : Hạt đỗ đen có 2 lá mầm.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )