Muốn lọc dữ liệu, ta thực hiện thao tác nào sau đây? A.Vào dải lệnh Data –> Filter –> Advanced B.Vào dải lệnh Data –> Filter C.Vào dải lệnh Data —

Question

Muốn lọc dữ liệu, ta thực hiện thao tác nào sau đây?
A.Vào dải lệnh Data –> Filter –> Advanced
B.Vào dải lệnh Data –> Filter
C.Vào dải lệnh Data –> Sort
D.Vào dải lệnh Data –> Clear

in progress 0
Remi 2 tháng 2021-08-15T23:03:09+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T23:04:25+00:00

  Muốn lọc dữ liệu, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

  A.Vào dải lệnh Data –> Filter –> Advanced

  B.Vào dải lệnh Data –> Filter

  C.Vào dải lệnh Data –> Sort

  D.Vào dải lệnh Data –> Clear

  0
  2021-08-15T23:04:54+00:00

  Đáp án là B.Vào dải lệnh Data–> Filter.

  Chúc bn học tốt:-D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )