Muốn thoát hỏi chế độ lọc, ta thực hiện thao tác nào sau đây? A. Vào dải lệnh Data –> Filter –> Advanced B. Vào dải lệnh Data –> Filter C. Vào dải

Question

Muốn thoát hỏi chế độ lọc, ta thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Vào dải lệnh Data –> Filter –> Advanced
B. Vào dải lệnh Data –> Filter
C. Vào dải lệnh Data –> Sort
D. Vào dải lệnh Data –> Clear

in progress 0
Amara 4 tháng 2021-08-16T05:19:33+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T05:20:39+00:00

  B

  0
  2021-08-16T05:21:31+00:00

  E.Vào dải lệnh $Data -> Filter ->AutoFilter$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )