muốn thu thập các số liệu về 1 vấn đề cần biết em cần phải làm những gì

Question

muốn thu thập các số liệu về 1 vấn đề cần biết em cần phải làm những gì

in progress 0
Eloise 2 tháng 2021-07-29T03:41:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T03:42:59+00:00

  Muốn thu thập số liệu của một dấu hiệu nào đó, ta cần phân chia đối tượng thành các phần có thể nghiên cứu tức là phân thành các đơn vị điều tra. Đánh số hay đặt tên các đơn vị điều tra. Định ra một thứ tự cho các đơn vị điều tra để nghiên cứu dấu hiệu (cân, đo, đong, đếm) để xác định giá trị của dấu hiệu của mỗi đơn vị điều tra. Lập bảng số liệu thống kê ban đầu có thể cần hai cột hoặc dòng:

  + tên đơn vị điều tra

  +  giá trị của dấu hiệu

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!!!

  0
  2021-07-29T03:43:04+00:00

  Đáp án:

   Muốn thu thập các số liêu về 1 vấn đề cần biết em cần phải thống kê các số liệu và ghi lại sau đó lập bảng tần số để dữ liệu được trình bày một cách ngắn gọn dễ hiểu.

  VD: Muốn thu thập số liệu điểm của các bạn trong lớp.

  B1: Hỏi các bạn số điểm của mik trong lớp.

  B2: Ghi lại và lập bảng tần số.

  Lập bảng tần số:

  Lập bảng số liệu thống kê có thể cần hai cột hoặc dòng:

  + (x) giá trị của dấu hiệu

  + (N) Tần số là số lần xuất hiện của giá trị

   Chúc bạn học tốt nha ^^!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )