Muốn tìm ƯCLN của 2 hay nhiều số lớn hơn 1 .Ta cần làm theo mấy bước

Question

Muốn tìm ƯCLN của 2 hay nhiều số lớn hơn 1 .Ta cần làm theo mấy bước

in progress 0
Melanie 3 tháng 2021-09-05T18:56:13+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:57:38+00:00

  Đáp án: ta cần thực hiện 3 bước

   

  Giải thích các bước giải: Bước 1 phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố

  Bước 2 chọn ra các thừa số nguyên tố Chung

  Bước 3 lập tích các thừa số đã chọn mỗi thửa số lấy với một số mũ nhỏ nhất của nó tích đó là ước chung lớn nhất phải tìm

  0
  2021-09-05T18:57:49+00:00

  Muốn tìm ƯCLN của của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước:

  Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

  Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.

  Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN cần tìm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )