N2O5 + H2O -> ? P2O5 + H2O -> ? Giúp mình nha:))

Question

N2O5 + H2O -> ?
P2O5 + H2O -> ?
Giúp mình nha:))

in progress 0
Brielle 2 tháng 2021-10-27T07:20:00+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T07:21:16+00:00

  Đáp án:

  N2O5 + H2O → 2 HNO3

  P2O5 + 3H2O → 2 H3PO4

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-27T07:21:56+00:00

  $N_2O_5 + H_2O \to 2HNO_3\\P_2O_5 + 3H_2O \to 2H_3PO_4$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )