Năm 1785, Nguyễn Huệ đã chỉ huy quân đội đánh bại hai vạn thủy binh quân Xiêm tại Rạch Gầm – Xoài Mút. Cho biết địa danh này ngày nay thuộc tỉnh nào c

Question

Năm 1785, Nguyễn Huệ đã chỉ huy quân đội đánh bại hai vạn thủy binh quân Xiêm tại Rạch Gầm – Xoài Mút. Cho biết địa danh này ngày nay thuộc tỉnh nào của nước ta?
Vĩnh Long.
An Giang.
Tiền Giang.
Hậu Giang.

Đánh dấu câu hỏi này
Câu hỏi 501 điểm
Nét nổi bật của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là
Phát triển nền văn minh Đại Việt
Xây dựng, phát triển một nền kinh tế độc lập, tự chủ
Giữ gìn những giá trị truyền thống của dân tộc : đoàn kết, thương dân
Chống ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc

in progress 0
Faith 2 tuần 2021-07-11T13:57:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:59:52+00:00

  -Địa danh: Vĩnh Long 

  Nét nổi bật của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là:

  +Chống lại sự xâm lược của giặc ngoại xâm và anh dũng chống trả sự xâm chiếm của thực dân Pháp trong thời kì nhà Nguyễn

  0
  2021-07-11T13:59:52+00:00

  – ĐỊA DANH : Tiền Giang.

  Nét nổi bật của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là:

  +Chống ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )