Natri có nguyên tử khối là 23, trong hạt nhân nguyên tử có 11p: Sắt có nguyên tử khối là 56, trong hạt nhân nguyên tử có 30n. Hãy cho biết tổng số các

Question

Natri có nguyên tử khối là 23, trong hạt nhân nguyên tử có 11p: Sắt có nguyên tử khối là 56, trong hạt nhân nguyên tử có 30n. Hãy cho biết tổng số các hạt p, n, e tạo nên nguyên tử Na và Fe?

in progress 0
Sadie 32 phút 2021-09-19T13:36:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T13:37:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Na :

   có p=11 

   NTK=23 ⇒ p+n=23 

    tổng số hạt: p+n+e= p+p+n=11+23=34

  Fe:

    có n=30

   NTK = 56 ⇒ n+p=56 ⇒ p=26

    tổng số hạt : p+n+e = 2p+n=2.26+30=82

       

                  

  0
  2021-09-19T13:38:29+00:00

  -vì Natri có nguyên tử khối là 23:

  ⇒p+n=23

  -mà trong hạt nhân nguyên tử Natri có 11 p:

  ⇒p=11

  Mà p=e ⇒p=e=11

  ⇒n=23-11=12

   Vậy tổng số các hạt p, n, e tạo nên nguyên tử Na=11+11+12=34 hạt

  -vì Sắt có nguyên tử khối là 56:

  ⇒p+n=56

  -mà trong hạt nhân nguyên tử Sắt có 30 n:

  ⇒n=30

  ⇒p=56-30=26

  Mà p=e ⇒p=e=26

   Vậy tổng số các hạt p, n, e tạo nên nguyên tử Fe =26+26+30=82 hạt

  ———————–Nguyễn Hoạt———————

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )