nêu các bộ phận của thân non ? chức năng của thân non

Question

nêu các bộ phận của thân non ? chức năng của thân non

in progress 0
Quinn 4 tuần 2021-08-12T02:36:59+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:38:04+00:00

  Các bộ phận của thân non là:

  – Vỏ, trụ giữa, vỏ gồm biểu bì và thịt vỏ.

  – Trụ giữa gồm các bó mạch xếp thành vòng (*mỗi bó mạch có rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong) và ruột.

  Chức năng của các bộ phận thân non là:

  + Vỏ: bảo vệ các phần trong của thân

  + Thịt vỏ: Tham gia dự trữ

  + Trụ giữa: Vận chuyển các chất hữu cơ

  + Mạch gỗ: vận chuyển nước và muối khoáng.

  + Ruột: chứa chất dự trữ

   

  0
  2021-08-12T02:38:06+00:00

  Gồm 2 bộ phận chính:

  +Vỏ:biểu bì và thịt vỏ.Chức năng:bảo vệ các phần trong của thân,tham gia dự trữ.

  +Trụ giữa:mạch gỗ và ruột.Chức năng:vận chuyển các chất hữu cơ,chứa chất dự trữ.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )