Nêu các giải pháp \hạn chế tác hại của bao bì ni lông. Bản thân em sẽ làm j khi biết đc tác hại nghiêm trọng của việc sử dụng bao bì ni lông? NGẮN GỌN

Question

Nêu các giải pháp \hạn chế tác hại của bao bì ni lông. Bản thân em sẽ làm j khi biết đc tác hại nghiêm trọng của việc sử dụng bao bì ni lông?
NGẮN GỌN, XÚC TÍCH GIÙM MK NHA!

in progress 0
Brielle 2 tháng 2021-10-15T08:58:58+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T09:00:04+00:00

  *Giải pháp: 

  -Hạn chế tối đa việc sử dụng bao bì ni lông 

  – Sử dụng thay thế bằng các vật liệu : giấy, lá

  – Tuyên truyền tác hại của việc sử dụng bao bì nilong cho m.n cùng biết

  *Tác hại : 

  – Bao bì nilong gây nguy hại đối với môi trường và sức khỏe của con người 

  Bản thân em có thể làm những việc này : hạn chế sử dụng đồ ăn có trong bao bì nilong, tuyên truyền tác hại của bao bì nilong cho m.n cùng biết

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )