Nêu các loại biến dạng của rễ. Cho ví dụ

Question

Nêu các loại biến dạng của rễ. Cho ví dụ

in progress 0
Ruby 1 năm 2021-09-02T09:50:56+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T09:52:04+00:00

  -Rễ củ : rễ phình to, chứa chất dự trữ.

  Ví dụ: củ cải,khoai,cà rốt,…

  Rễ thở: giúp cây hô hấp trong không khí.

  Ví dụ: cây bụt mọc, cây bần, cây mắm, cây đước,…

  Rễ móc : bám vào trụ,giúp cây leo lên.

  Ví dụ: Cây trầu không, cây tiêu, cây trầu bà,… 

  Rễ giác mút: Rễ biến thành giác mút đâm vào cây khác để hút thức ăn.

  Ví dụ: tầm gửi, tơ hồng,…..

   

  0
  2021-09-02T09:52:26+00:00

  1. Rễ củ, ví dụ: cây cải củ, cây cà rốt,…

  2. Rễ móc móc ví dụ: cây tiêu, cây rầu không,…..

  3. Rễ thở, ví dụ: cây bụt mọc, bần, mắm,…..

  4. Rễ giác mút, ví dụ: cây tầm gửi,….

  Đúng 100%

  Xin câu trả lời hay nhất nhé bạn ????????????????????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )