Nêu các sự kiện lịch sử các cuộc cách mạng đầu tiên Giúp mik vs đg cần gấp ạ Mai thi rồi

Question

Nêu các sự kiện lịch sử các cuộc cách mạng đầu tiên
Giúp mik vs đg cần gấp ạ
Mai thi rồi

in progress 0
Ariana 2 tuần 2021-09-08T14:10:52+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:12:23+00:00

  -Cách mạng Hà Lan

  -Cách mạng Anh thế kỉ XVII

  -Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

  0
  2021-09-08T14:12:41+00:00

  -1-12-1773

  +Nhân dân cảng Bô-xton tấn công 4 tàu chở chè AnhTạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ phát triển.

  -5-9 đến 26-10-1774

  +Đại hội Phi-la-đen-phi-aTạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ phát triển

  -4-1775

  +Chiến tranh bùng nổ do G.Oa-sinh-tơn chỉ huyMột nước cộng hòa ra đời với hiến pháp 1787

  -4-7-1776

  +Tuyên ngôn độc lập ra đời17-10-1777Chiến thắng Xa-ra-tô-ga

  Bạn tham khảo nhé.

  Xin ctlhn nhé

  HỌC TỐT!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )