Nêu cách nhận biết khí ozon? Hiện tượng quan sát được? Viết phương trình hóa học minh họa.

Question

Nêu cách nhận biết khí ozon? Hiện tượng quan sát được? Viết phương
trình hóa học minh họa.

in progress 0
Gianna 1 tháng 2021-11-08T21:36:31+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-08T21:38:14+00:00

  cho khí đi qua dd hồ tinh bột có chứa KI

  Hiện tượng: xuất hiện phức màu xanh làm do có Iot tạo ra

  $H_2O+2KI+O_3->I_2+2KOH+O_2$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )