Nêu cảm nghĩ , cảm nhận của em về Cuộc Cách mạng tư sản Pháp

Question

Nêu cảm nghĩ , cảm nhận của em về Cuộc Cách mạng tư sản Pháp

in progress 0
Emery 1 tháng 2021-08-29T15:15:02+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T15:16:33+00:00

  – Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để

  – Tuy nhiên nó vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ quyền lợi cho nhân dân

  – Vẫn không hoàn toàn xóa bỏ chế độ phong kiến

  – Chỉ có giai cấp tư sản được hưởng quyền lợi.

  học tốt!

  0
  2021-08-29T15:16:57+00:00

  – lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền

  – nhân dân chính là lực lượng đông đảo nhất tham gia cách mạng, đưa cách mạng đạt đến đỉnh cao

  – thức tỉnh lực lượng dân chủ tiến bộ trên thế giới đứng lên chống chế độ phong kiến.

  – mở ra thời kì thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên thế giới

  – dành lại độc lập cho nhân dân

  – chứng tỏ được tinh thần chiến đấu vì nước của nhân dân vô cùng to lớn, có ý nghĩa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )