Nếu căn bậc hai x bằng 9 thì x bằng bao nhiêu?

Question

Nếu căn bậc hai x bằng 9 thì x bằng bao nhiêu?

in progress 0
Sarah 1 tuần 2021-12-03T13:38:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T13:39:52+00:00

  Đáp án:

  $ 81$

  Giải thích các bước giải:

  $\sqrt x = 9$

  $=>x=9^{2}$

  $\to x = 81$

  0
  2021-12-03T13:40:06+00:00

  Căn bậc hai x bằng 9 thì x bằng 81

  √x=9 => x=9²=> x=81

  Cho anh kia hay nhất đi ạ ^^

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )