Nêu cấu tạo chức năng và nguồn gốc của miền lông hút ?

Question

Nêu cấu tạo chức năng và nguồn gốc của miền lông hút ?

in progress 0
Arya 1 năm 2021-09-13T13:07:21+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T13:09:09+00:00

  Đáp án:Cấu tạo miền hút gồm hai phần chính :

  Lông hút là tế bào biểu bì kéo dài có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan. Phía trong là thịt vỏ có chức năng chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa. Trụ giữa gồm các mạch gỗ và mạch rây có chức năng vận chuyển các chất. Ruột chứa chất dự trữ

   Chúc bạn họccc tốt nha❤

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-13T13:09:14+00:00

  Chức năng:

     vỏ:

  – Lông hút: hút nước và muối khoáng hòa tan

  – Biểu bì: Bảo vệ các bộ phận bên trong rễ

  – Thịt vỏ: Chuyển các chất lông hút vào trụ giữa

    Trụ giữa

  -Mạch rây: Chuyển các chất hữu cơ đi nuôi cây

  -Ruột: Chứa chất dự trữ

  -Mạc gỗ: Chuyển muối khoáng, nước từ rễ lên thân và lá

      Cấu tạo:

  -Vỏ gồm: lông hút, biểu bì, thịt vỏ

  -Trụ giữa gồm: mạch rây, ruột, mạch gỗ

        Nguồn gốc:

     Tế bào lông hút được tạo ra từ biểu bì rễ ở vùng hoạt động của rễ

                           Chúc Bạn Học Tốt

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )