nêu cấu tạo, di chuyển, dinh dưỡng( tự dưỡng hay dị dưỡng ) của sán bã trầu

Question

nêu cấu tạo, di chuyển, dinh dưỡng( tự dưỡng hay dị dưỡng ) của sán bã trầu

in progress 0
Melanie 3 giờ 2021-09-07T12:25:11+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-07T12:26:22+00:00

    Cấu tạo: đầu sán như, cơ thể bằng hàng trăm đốt. + Mỗi đốt đục cơ quan sinh dục đực, cái. – dinh dưỡng: hấp thụ qua bề mặt cơ thể

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )