nêu chức năng của mạch rây và mạch gỗ đối với ruột

Question

nêu chức năng của mạch rây và mạch gỗ đối với ruột

in progress 0
Jasmine 3 tháng 2021-09-03T16:40:25+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:41:25+00:00

  Mạch rây có chức năng vận chuyển các chất hưu cơ

  Mạch gỗ có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng

   

  0
  2021-09-03T16:41:44+00:00

  Mạch gỗ có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng

  Mạch rây có chức năng vận chuyển các chất hữu cơ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )