nêu đặc điểm chung của các nước Anh Pháp Đức Mĩ .trong các đặc điểm chung, đặc điểm nào là quan trọng nhất

Question

nêu đặc điểm chung của các nước Anh Pháp Đức Mĩ .trong các đặc điểm chung, đặc điểm nào là quan trọng nhất

in progress 0
Iris 7 giờ 2021-09-07T10:50:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:51:32+00:00

  * Đặc điểm chung nổi bật:

  + Có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ.

  + Sự hình thành các tổ chức độc quyền, chi phối toàn bộ đời sống kinh tế – xã hội.

  + Các nước đều tăng cường xâm lược thuộc địa, mở rộng thị trường tiêu thụ

  Quan trọng nhất vẫn là nền kinh tế của các nước này phát triển rất mạnh.

  Admin Xuyên Việtốc

  0
  2021-09-07T10:52:08+00:00

  Đặc điểm chung

  + Đức với Mĩ là các đế quốc trẻ và sẵn sàng dùng vũ lực để tranh giành lãnh thổ

  +Đèu chú trong vào việc sản xuất công nghiệp

  +Sản xuất tư bản cũng phát triển rất mạnh

  +Mĩ và pháp là nước cộng hòa,còn Anh với Đức là nước quân chủ lập hiến

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )