nêu đặc điểm, nguồn gốc, ý nghĩa của cuộc cách mạng khóa học kĩ thuật

Question

nêu đặc điểm, nguồn gốc, ý nghĩa của cuộc cách mạng khóa học kĩ thuật

in progress 0
Natalia 4 tháng 2021-08-17T16:43:20+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T16:44:29+00:00

  * nguồn gốc

  -Xuất phát từ những đòi hỏi của cuộc sống, của của sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần ngày càng cao của con người.

  -Do những vấn đề cấp bách của toàn nhân loại như: bùng nổ dân số, tài nguyên vơi cạn, ô nhiễm môi trường…)

  → Cần phải chế tạo và tìm kiếm những công cụ sản xuất mới, nguyên liệu mới, vật liệu mới thay thế trở nên hết sức cần thiết

  *Đặc điểm Khoa học

  -đã trở thành LLSX trực tiếp.

  -Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

  -Thời gian từ phát minh khoa học đến ứng dụng vào sản xuất ngày càng rút ngắn, hiệu quả KT ngày càng cao.

  -Cuộc cách mạng khoa học

  + kĩ thuật ngày nay trải qua 2 giai đoạn: Từ những năm 1940 đến nửa đầu 1970.

  + Từ nửa đầu 1970 – đến nay: Cuộc cách mạng chủ yếu về công nghệ tạo điều kiện cho sản xuất phát triển theo chiều sâu.

  * ý nghĩa

  – Là cột mốc chói lọi trong lịch sử tiến hóa văn minh của loài người.

  – Mang lại những thành tựu kì diệu, những thay đổi to lớn trong cuộc sống con người.

  học tốt

  xin hay nhất

  0
  2021-08-17T16:45:04+00:00

  a. Nguồn gốc:

        – Do đòi hỏi của cuộc sống và của sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.

       –  Do sự bùng nổ dân số, sự vơi cạn tài nguyên TN, do nhu cầu của chiến tranh…=> yêu cầu con người phải phát triển KH-KT tìm ra công cụ sản xuất mới, vật liệu mới , năng lượng mới.

     b. Đặc điểm: 

         +  Khoa học- kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

  + Mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

  + KH gắn liền với kỹ thuật, KH đi trước mở đường cho kỹ thuật. Kỹ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất.

          + KH tham gia trực tiếp vào sx, là nguồn gốc chính của những tiến bộ KT và CN.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )