Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ “Khi con tu hú” và nêu 1 bài thơ có hoàn cảnh sáng tác tương tự với bài thơ nêu trên

Question

Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ “Khi con tu hú” và nêu 1 bài thơ có hoàn cảnh sáng tác tương tự với bài thơ nêu trên

in progress 0
Mackenzie 4 tháng 2021-08-24T20:18:24+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:19:42+00:00

  KHi con tu hú được Tố Hữu sáng tác vào tháng 7 năm 1939 khi ông bị giam cầm trong nhà lao Thừa Phủ ở Huế

  Bài thơ có cùng hoàn cảnh sáng tác chính là Vọng nguyệt (Ngắm trăng) của Hồ CHí Minh khi Người bị giam cầm ở nhà lao Tưởng  GIới Thạch. 

  0
  2021-08-24T20:20:23+00:00

  -Khi con Tu hú sáng tác tháng 7 năm 1939 khi nhà thơ đang bị giam ở Thừa lao phủ.

  -Bài thơ ngắm trăng của Hồ Chí Minh khi Người đang bị giam ở nhà lao tỉnh quảng Tây tháng 8/1942

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )