Nêu mâu thuẫn chủ yếu giữa các đế quốc “già” (Anh, Pháp) với các đế quốc “trẻ” (Đức, Mĩ).

Question

Nêu mâu thuẫn chủ yếu giữa các đế quốc “già” (Anh, Pháp) với các đế quốc “trẻ” (Đức, Mĩ).

in progress 0
Mackenzie 3 tháng 2021-09-15T10:30:31+00:00 1 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:32:28+00:00

  Mâu thuẫn chủ yếu giữa các nước đế quốc “già” (Anh, Pháp) và các nước đế quốc “trẻ” (Mĩ, Đức) là sự phát triển kinh tế và vấn đề thuộc địa không đều nhau.

  +Anh, Pháp có nhiều thuộc địa nhất nhưng kinh tế kém phát triển so với Mĩ Đức.

  +Đức, Mĩ, Đức vươn lên nhanh chóng về tốc độ phát triển kinh tế nhưng lại có ít thuộc địa hơn Anh. Pháp.
  ->mâu thuẫn giữa 2 khối đế quốc “già” và “trẻ” là vấn đề thuộc địa.

        

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )