Nêu mối quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng

Question

Nêu mối quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng

in progress 0
Kennedy 1 năm 2021-08-20T03:55:50+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:56:54+00:00

  Đáp án:Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

   

  Giải thích các bước giải: Dựa vào khái niệm 3 điểm thẳng hàng: Ba điểm thẳng hàng khi chúng cùng thuộc một đường thẳng.

   

  0
  2021-08-20T03:57:10+00:00

  Ba điểm thẳng hàng khi chúng cùng thuộc một đường thẳng.

  Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

  Nếu có một điểm nằm giữa hai điểm khác thì 3 điểm đó thẳng hàng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )