Nêu mục tiêu , lãnh đạo , lực lượng tham gia , hình thức , kết quả của cách mạng hà lan

Question

Nêu mục tiêu , lãnh đạo , lực lượng tham gia , hình thức , kết quả của cách mạng hà lan

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-09-18T13:49:09+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T13:50:34+00:00

  + Mục tiêu: Giáo hội: chỗ dựa vững chãi của Tây Ban Nha. 

  + Hình thức:  Một cuộc đấu tranh giành độc lập tự chủ

  + lãnh đạo:  Những người khởi nghĩa.

  + Lực lượng tham gia:  Đông đảo nhân dân.

  + Kết quả: -Chiến thắng của Hà Lan – hiệp ước Munster  dẫn đến độc lập cho Cộng hòa Hà Lan.

                      – năm 164 Tây Ban Nha phải công nhận độc lập cho toàn bộ hà lan

  + Ý nghĩa: -Lật đổ ách thống trị của  Tây Ban Nha 

                   – mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

                   –  là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

             CHO MÌNH 1 CÁM ƠN,5 SAO ,CTLHN NHA .ĐÂY MIK TỰ LÀM

                                                       CHÚC BẠN HỌC TỐT                                                      

  0
  2021-09-18T13:50:45+00:00

  CÁCH MẠNG HÀ LAN :

  + Mục tiêu: Giáo hội, chỗ dựa vững chãi của người Tây Ban Nha. 

  + Hình thức:  Một cuộc đấu tranh giành độc lập.

  + Lực lượng lãnh đạo:  Những người khởi nghĩa.

  + Lực lượng tham gia:  Đông đảo quần chùng nhân dân.

  + Kết quả: Chiến thắng của Hà Lan – Hòa ước Münster (hiệp ước giữa Cộng hòa Hà Lan và Đế quốc Tây Ban Nha) dẫn đến Độc lập cho Cộng hòa Hà Lan.

  + Ý nghĩa: Lật đổ ách thống trị của phong kiến Tây Ban Nha và mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  neu-muc-tieu-lanh-dao-luc-luong-tham-gia-hinh-thuc-ket-qua-cua-cach-mang-ha-lan

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )