Nêu nguyên nhân phong trào giải phóng dân tộc

Question

Nêu nguyên nhân phong trào giải phóng dân tộc

in progress 0
Nevaeh 7 ngày 2021-09-02T12:59:40+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:00:58+00:00

  Nêu nguyên nhân phong trào giải phóng dân tộc

  + Không muốn bị áp bức , bóc lột.

  + Muốn tự do ko bị rằng buộc.

  + Chính sách tàn nhẫn.

                              cho mình câu trả lời hay nhất với ạ                              

  0
  2021-09-02T13:01:16+00:00

  -Để có thể chống lại những chính sách nặng nề khổ sở,bóc lột sức lao động của người khác

  -Lật đổ những chế độ đã suy yếu lụi tàn

  -Thoát khỏi ách thống trị của những nc đô hộ

  ????????????????????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )