Nêu những biểu hiện cho thấy bộ nước Lê Sơ là hoàn chỉnh và mang tính chuyên chế cao độ? m.n giúp mình với ạ, mai kiểm tra rồi T^T

Question

Nêu những biểu hiện cho thấy bộ nước Lê Sơ là hoàn chỉnh và mang tính chuyên chế cao độ?
m.n giúp mình với ạ, mai kiểm tra rồi T^T

in progress 0
Allison 2 tháng 2021-10-08T17:18:36+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T17:19:50+00:00

  Những biểu hiện cho thấy bộ nước Lê Sơ là hoàn chỉnh và mang tính chuyên chế cao độ:

  -Triều đình có đầy đủ các bộ, Các tự, các khoa và các cơ quan chuyên môn.

  -Hệ thống thanh tra, giám sát được tăng cường từ triều đình đến địa phương.

  -Ở các đơn vị hành chính tổ chức chặt chẽ hơn 

  -Có 3 cơ quan phụ trách mà không tập trung quyền lực

  -Bộ máy chính quyền cấp xã được tổ chức chặt chẽ hơn.

  0
  2021-10-08T17:20:31+00:00

  Những biểu hiện cho thấy bộ nước Lê Sơ là hoàn chỉnh và mang tính chuyên chế cao độ:

  -Triều đình có đầy đủ các bộ, các tự, các khoa và các cơ quan chuyên môn.

  -Hệ thống thanh tra, giám sát được tăng cường từ triều đình đến địa phương.

  -Ở các đơn vị hành chính tổ chức chặt chẽ hơn (nhất là các cấp đạo thừa tuyên).

  -Có 3 cơ quan phụ trách mà không tập trung quyền lực vào 1 An phủ sứ như trước, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng.

  -Bộ máy chính quyền cấp xã được tổ chức chặt chẽ hơn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )