Nêu những nét chính về quá trình đấu tranh giành độc lập của ND Á, Phi , Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến giữa những năm 90 của TK XX. Những nét chung về qu

Question

Nêu những nét chính về quá trình đấu tranh giành độc lập của ND Á, Phi , Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến giữa những năm 90 của TK XX. Những nét chung về quá trình đấu tranh giành độc lập đó?

in progress 0
Amaya 2 giờ 2021-09-20T09:34:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:36:16+00:00

   Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc bùng nổ mạnh mẽ. Đến những năm 50, phần lớn các nước châu Á đã giành độc lập.

  – Gần suốt nửa sau thế kỉ XX, tình hình châu Á không ổn định, bởi các cuộc chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc, nhất là khu vực Đông Nam Á và Tây Á.

  – Sau “chiến tranh lạnh”, ở một số nước châu Á đã xảy ra những cuộc cung đột tranh chấp biên giới, lãnh thổ, hoặc cá phong trào li khai với những hành động khủng bố tệ hại.

  – Nhiều nước châu Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Sin-ga-po, Thái Lan…

  CHÚC BẠN HỌC GIỎI

  0
  2021-09-20T09:36:19+00:00

  * Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX:

  – Sau khi phát xít nhật đầu hàng, nhiều nước ở châu Á đã nổi dậy, thành lập chính quyền cách mạng điển hình là Việt Nam, Inđônêxia, Lào.

  – Phong trào lan nhanh ra các nước Nam Á và Bắc Phi điển hình là Ấn Độ (1946-1950) và Ai Cập (1952).

  – Đến năm 1960, 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập (Nam châu Phi). Ngày 1/1/1959, cách mạng Cu-ba thành công.

  => Tóm lại đến giữa những năm 60, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân cơ bản đã bị sụp đổ. Đến năm 1967, hệ thống thuộc điạ tập trung ở miền Nam và Châu Phi.

  * Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX:

  – Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Ăngôla (11/1975), Môdămbích (6/1975) và Ginê Bít-xao (9/1974) nhằm lật đổ chế độ thống trị của Bồ Đào Nha.

  – Đến đầu những năm 60, nhân dân 3 nước này đã tiến hành đấu tranh vũ trang.

  – Tháng 4/1974, chính quyền mới ở Bồ Đào Nha đã trao trả độc lập cho 3 nước này.

  => Như vậy sự tan rã cuả thuộc điạ Bồ Đào Nha là thắng lợi quan trọng cuả phong trào giải phóng dân tộc.

  * Giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX:

  – Cuối những năm 70, chủ nghĩathực dân tồn tại dưới “hình thức chế độ phân biệt chủng tộc A-phác-thai”. Sau nhiều năm, chính quyền thực dân đã phải xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc của những người da đen.

  – Điển hình là:

       + Năm 1980, Cộng hoà Dim-ba-bu-ê giành độc lập.

       + Năm 1990, Cộng hoà Na-mi-bi-a đã giành độc lập.

       + Năm 1993, Cộng hoà Nam Phi đã giành độc lập.

  => Như vậy hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đã bị sụp đổ hoàn toàn.

  chúc bn học tốt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )