Nêu những tính chất vật lí của khí hiđro clorua HCl.

Question

Nêu những tính chất vật lí của khí hiđro clorua HCl.

in progress 0
Athena 1 năm 2021-11-21T07:59:31+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T08:00:41+00:00

  Đáp án: Hiđro clorua là chất khí không màu, mùi xốc, nặng hơn không khí, khí hiđro clorua tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit, ở 20oC một thể tích nước hòa tan 500 thể tích hiđro clorua.

   

  0
  2021-11-21T08:01:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Hiđro clorua là chất khí, không màu, mùi xốc tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit mạnh HCl; Nặng hơn không khí.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )