Nêu những việc làm chứng tỏ nhà Lê sơ rất quan tâm trong việc giáo dục và đào tạo nhân tài? Giúp gấp với

Question

Nêu những việc làm chứng tỏ nhà Lê sơ rất quan tâm trong việc giáo dục và đào tạo nhân tài?
Giúp gấp với

in progress 0
Hailey 4 tuần 2021-08-11T19:04:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T19:05:51+00:00

  + Dựng lại Quốc Tử Giám ở kinh đô Thăng Long, mở trường ở các lộ.

  + Mở trường học ở các địa phương.

  + Tuyển chọn người giỏi làm nhân tài.

  + Tổ chức nhiều kì thi, tuyển chọn nhiều nhân tài qua các kì thi Hương, Hội, Đình.

  + Quy chế thi: Chặt chẽ, quy củ.

  + Những người thi đỗ tiến sĩ trở lên được vua ban áo mũ, phẩm tước, được vinh quy bái tổ, được khắc tên vào bia đá đặt ở Văn Miêu 

  +Trong thi cử, cách lấy đỗ rộng rãi, cách chọn người công bằng.

  0
  2021-08-11T19:05:58+00:00

  – Cho dựng lại Quốc tử giám ở kinh thành Thăng Long

  – Mở trường học ở các lộ, phủ, mở khoa thi’

  – Tất cả mọi người đều được đi học, đi thi trừ những kẻ phạm tội và làm nghề ca hát

  – Tuyển chọn người giỏi làm nhân tài. 
  – Tổ chức nhiều kì thi, tuyển chọn nhiều nhân tài qua các kì thi Hương, Hội, Đình. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )