nếu rót 200ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO4 1M thì dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ: a. làm quỳ tím hóa đỏ b. làm qu

Question

nếu rót 200ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO4 1M thì dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ:
a. làm quỳ tím hóa đỏ
b. làm quỳ tím chuyển xanh
c. làm dung dịch phenolphtalein không màu chuyể đỏ
d. không làm thây đổi màu quỳ tím

in progress 0
Lydia 3 tuần 2021-11-19T11:12:00+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T11:13:02+00:00

  Đáp án:

   D

  Giải thích các bước giải:

  nếu rót 200ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO4 1M thì dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ:

  A. làm quỳ tím hóa đỏ

  B. làm quỳ tím chuyển xanh

  C. làm dung dịch phenolphtalein không màu chuyển đỏ

  D. không làm thây đổi màu quỳ tím

  0
  2021-11-19T11:13:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  D.Không làm thay đổi màu quỳ tím.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )