-nêu sự Khác nhau giữa sinh vật sản xuất và sinh vật tiêu thụ? -con người là sinh vật sản xuất hay tiêu thụ ? Ai trả lời hay nhất mình sẽ cho 60 đ

Question

-nêu sự Khác nhau giữa sinh vật sản xuất và sinh vật tiêu thụ?
-con người là sinh vật sản xuất hay tiêu thụ ?
Ai trả lời hay nhất mình sẽ cho 60 đ

in progress 0
Isabelle 3 tháng 2021-09-27T12:13:05+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:14:10+00:00

  * Khác nhau:

  – sinh vật sản xuất là những sinh vật có khả năng tự tổng hợp nên các chất hữu cơ đẻ tự nuôi sống bản thân. 

  – sinh vật tiêu thụ là chuỗi thức ăn sinh thái, chúng nhận năng lượng bằng cách tiêu thụ các sinh vật khác 

  * con người là sinh vật tiêu thụ

   

  0
  2021-09-27T12:14:38+00:00

  – Sinh vật sản xuất là những sinh vật tự dưỡng, có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ, đóng vai trò cung cấp năng lượng cho các loài sinh vật khác. 

  – Sinh vật tiêu thụ là những sinh vật dị dưỡng, không tự tổng hợp được các chất, mà phải lấy từ sinh vật khác thông qua việc ăn chúng.

  Các loài sinh vật sản xuất là các loài có khả năng quang hợp như thực vật, tảo,…

  Tất cả các loài động vật cần ăn để sống đều là sinh vật tiêu thụ. Con người là sinh vật tiêu thụ vì con người không tự tổng hợp được các chất. Con người cần phải ăn các loài sinh vật khác để lấy năng lượng thực hiện các chức năng sống.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )