Nếu trộn 1,5 lít dầu H2SO4 2M với 2,5 lít ddH2SO4 2,4M . hỏi đáp thứ được có nồng độ là bao nhiêu

Question

Nếu trộn 1,5 lít dầu H2SO4 2M với 2,5 lít ddH2SO4 2,4M . hỏi đáp thứ được có nồng độ là bao nhiêu

in progress 0
Everleigh 31 phút 2021-10-12T02:32:28+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T02:33:50+00:00

  $n_{H_2SO_4(1)}= 1,5.2=3 mol$

  $n_{H_2SO_4(2)}= 2,5.2,4= 6 mol$

  $\Rightarrow \Sigma n_{H_2SO_4}= 3+6=9 mol$

  $V_{H_2SO_4}= 1,5+2,5=4l$

  $\Rightarrow C_M=\frac{9}{4}=2,25M$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )