nêu vai trò của hocmôn dc tiết ra từ tuyến nội tiết có kích thước lớn nhất ở người

Question

nêu vai trò của hocmôn dc tiết ra từ tuyến nội tiết có kích thước lớn nhất ở người

in progress 0
Skylar 5 tháng 2021-07-15T11:47:12+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T11:48:28+00:00

  Thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của tế bào hoặc các mô. Từ đó, nó điều hòa quá trình sinh trưởng và phát triển của cơ thể. Tham gia vào quá trình trao đổi chất và năng lượng.

  0
  2021-07-15T11:48:29+00:00

  Tuyến yên có vai trò tiết các hoocmon ảnh hưởng đến sự tăng trưởng ,trao đổi glucozo,các chất khoáng,trao đổi nc và co thắt các cơ trơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )