nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây

Question

nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây

in progress 0
Hadley 2 tuần 2021-08-28T07:34:15+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:35:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  -Vai trò của nước:

  +Cần cho mọi hoạt động sống của cây: hô hấp, quang hợp, thoát hơi nước, thực hiện các phản ứng sinh hóa, trao đổi chất.

  +Cây thiếu nước các quá trình trao đổi chất có thể bị ngừng trệ và cây chết. Nhu cầu nước của cây luôn luôn thay đổi tùy thuộc vào các loài cây, các thời kì phát triển của cây và điều kiện sống

  -Vai trò của muối khoáng:

  +Cấu trúc nên các bào quan của tế bào, nguyên liệu cho các phản ứng sinh hóa trong tế bào, tạo nên môi trường nội môi bên trong tế bào thực vật,…

  +Muối khoáng cũng rất cần cho sự sinh trưởng và phát triển của cây.

  0
  2021-08-28T07:36:14+00:00

  Vai trò của nước:

  – Cấu tạo nên cơ thể sinh vật.

  – Môi trường cho các phản ứng sinh hóa

  – Nguyên liệu cho các phản ứng trong cơ thể sinh vật

  – Tham gia điều hòa nhiệt độ.

  – Tạo độ nhớt cho keo nguyên sinh chất của tế bào

  Vai trò của muối khoáng:

  – Tham gia vào thành phần cấu tạo của nhiều hợp chất trong cơ thể sinh vật.

  – Tham gia xúc tác các phản ứng sinh hóa.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )