nêu vì sao cho biết rễ cọc và rễ chùm má ko cần nhổ cây lên ?

Question

nêu vì sao cho biết rễ cọc và rễ chùm má ko cần nhổ cây lên ?

in progress 0
aihong 4 tuần 2021-09-06T11:38:35+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T11:39:41+00:00

  Dựa vào đặc điểm gân lá để nhận biết cây có rễ chùm, dễ cọc

  Giải thích các bước giải:

  – Rễ chùm: Hầu hết có gân lá hình cung hoặc có gân song song

  – Rễ cọc: gân hình mạng

  Cái này cô mình dạy(Mình lớp 6)

  @Châu Hy

  Chúc học tốt!

  0
  2021-09-06T11:40:18+00:00

  – rễ cọc : gồm rễ cái to và các rễ con

  – rễ chùm : gồm nhiều rễ con gần bằng nhau mọc ra từ góc thân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )