nga hoàng tham gia vào cuộc cách chiến tranh thế giới 1 mọi nổi khổ đè nặng lên các tầng lớp nhân dân đặc biệt là a) thợ thủ công b) binh lính

Question

nga hoàng tham gia vào cuộc cách chiến tranh thế giới 1 mọi nổi khổ đè nặng lên các tầng lớp nhân dân đặc biệt là a) thợ thủ công b) binh lính c) nông dân d) tư sản

in progress 0
Raelynn 2 tuần 2021-11-24T17:04:00+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T17:05:30+00:00

  C. Nông dân nha bn

  Chúc bạn học tốt!

  0
  2021-11-24T17:05:52+00:00

  Chọn đáp án C. Nông dân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )