Ngành thực vật nào dưới đây có đặc điểm lá non cuộn tròn ở đầu? * 1 điểm A. Tảo B. Quyết C. Hạt trần D. Hạt kín

Question

Ngành thực vật nào dưới đây có đặc điểm lá non cuộn tròn ở đầu? *
1 điểm
A. Tảo
B. Quyết
C. Hạt trần
D. Hạt kín

in progress 0
Katherine 1 năm 2021-10-06T14:33:55+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:35:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ngành thực vật nào dưới đây có đặc điểm lá non cuộn tròn ở đầu
  A. Tảo
  B. Quyết
  C. Hạt trần
  D. Hạt kín

  0
  2021-10-06T14:35:18+00:00

  Đáp án:

  Ngành thực vật nào dưới đây có đặc điểm lá non cuộn tròn ở đầu? * 1 điểm

  A. Tảo

  B. Quyết

  C. Hạt trần

  D. Hạt kín

                         chúc bn học tốt:))

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )