ngoài văn bản trong lòng mẹ ra thì lớp 8 HK1 còn có những văn bản nào nói về tình cảm gia đình nữa

Question

ngoài văn bản trong lòng mẹ ra thì lớp 8 HK1 còn có những văn bản nào nói về tình cảm gia đình nữa

in progress 0
Clara 3 tuần 2021-11-17T07:02:58+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T07:04:05+00:00

  Văn bản mẹ tôi, văn bản tức nước vỡ bờ,

  Ngoài văn bản trên ra còn có văn bản Lão Hạc và cô bé bán diêm

  Lão Hạc vì muốn con trai mình lúc trở về nhà sẽ có của ăn của để nên đã đành lòng bán cậu Vàng đi,chứng tỏ lão rất một mực yêu cậu con trai của mình

  Cô bé bán diêm phải sống trong một hoàn cảnh khổ cực,mồ côi mẹ,bố rượu chè cờ bạc đánh đập cô bé vầ kết thúc là cô bé cùng bà bay về chầu thượng đế và có một quá khứ ấm áp đc sông với giá đình hạnh phúc của mình

  Xin câu trả lời hay nhất

  0
  2021-11-17T07:04:48+00:00

  Ngoài văn bản trên ra còn có văn bản Lão Hạc và cô bé bán diêm

  Lão Hạc vì muốn con trai mình lúc trở về nhà sẽ có của ăn của để nên đã đành lòng bán cậu Vàng đi,chứng tỏ lão rất một mực yêu cậu con trai của mình

  Cô bé bán diêm phải sống trong một hoàn cảnh khổ cực,mồ côi mẹ,bố rượu chè cờ bạc đánh đập cô bé vầ kết thúc là cô bé cùng bà bay về chầu thượng đế và có một quá khứ ấm áp đc sông với giá đình hạnh phúc của mình

  Xin câu trả lời hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )