Người đẩy cái xe bò với lực là 500 N Đi được 100m trong thời gian một phút.Tính công và công suất của người đó?

Question

Người đẩy cái xe bò với lực là 500 N Đi được 100m trong thời gian một phút.Tính công và công suất của người đó?

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-07-24T19:01:02+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:02:30+00:00

  Đáp án:

  $+$ Công người đó là 50000 (J)

  $+$Công suất của người đó là ≈833,3(3)(W)

   

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt :

  F = 500 N

  s = 100 m 

  t = 1’= 60 giây

  —————————-

  A=? 

  P=?

  Giải 

  Công của người đó là :

  A = F.s = 500.100 = 50000 (J)

  Công suất của người đó là :

  P= $\frac{A}{t}$ =$\frac{50000}{60}≈833,3(3)(W)$ 

  Đáp số :

  $+$50000 (J)

  $+$≈833,3(3)(W)

  0
  2021-07-24T19:02:56+00:00

  Đáp án+giải thích các bước giải:

  Tóm tắt

  F=500N

  s=100m

  t=1 phút= 60 giây

  ——————–

  A=?J; P=?w

  Công của người đó là:

  A= F.s = 500.100= 50000(J)

  Công suất của người đó là:

  P=A/t = 50000/60 ≈ 833,33(w)

  Vậy công thực hiện của người đó là: 50000J

  công suất thực hiện của người đó ≈  833,33w

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )