người lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản anh (1642-1688) là ai?

Question

người lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản anh (1642-1688) là ai?

in progress 0
Caroline 16 phút 2021-09-09T16:08:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T16:09:55+00:00

  Ôlivơ Crôm – oen 

  0
  2021-09-09T16:10:21+00:00

  Người lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản anh (1642-1688) là Ô-li-vơ Crom-oen

  học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )