Người ta cung cấp cho 5lít nước một nhiệt lượng là Q = 600kJ. Cho nhiệt dung riêng của nước là C = 4200J/kg.K. Hỏi nước sẽ nóng thêm bao nhiêu độ?

Question

Người ta cung cấp cho 5lít nước một nhiệt lượng là Q = 600kJ. Cho nhiệt dung riêng của nước là C = 4200J/kg.K. Hỏi nước sẽ nóng thêm bao nhiêu độ?

in progress 0
Adalyn 5 tháng 2021-07-21T09:58:06+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T09:59:07+00:00

  $\text{Đổi:600kJ=600000J}$

  $\text{Nhiệt độ nước nóng lên là:}$

  $\text{Δt=$\frac{Q}{m.c}$ =$\frac{600000}{5.4200}$≈28.57(độ C)}$

  0
  2021-07-21T09:59:35+00:00

  $#TopOne$

  Lời giải :

  Nhiệt độ tăng thêm của nước khi cung cấp thêm 600kJ nhiệt lượng là:

  Q = mc∆t = 5.4200.Δt → ∆t = $\frac{Q}{mc}$ = $\frac{600000}{5.4200}$ = 28,570

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )